Let's chat? - Online

Mencari sesuatu yang lain?

19 Ogos, 2022 Notifikasi Aplikasi Tanpa Izin Info Lanjut

Akaun

Apakah itu kemudahalihan nombor telefon (MNP)?

MNP membenarkan anda menukar penyedia perkhidmatan rangkaian tanpa kehilangan nombor anda. Ini bermakna anda boleh mengekalkan nombor telefon bimbit anda walaupun anda menukar perkhidmatan. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel SKMM ini!