Let's chat? - Online

Mencari sesuatu yang lain?

19 Ogos, 2022 Notifikasi Aplikasi Tanpa Izin Info Lanjut

Gaya Hidup & Hiburan

Adakah saya perlu membuat sebarang bayaran tambahan untuk menerima perlindungan ini?

Ia sememangnya PERCUMA dan bayaran premium ditanggung oleh Tune Talk jika anda Tambah Nilai minimum RM50 setiap bulan.

Saya baru sahaja menambah nilai RM50 bulan ini. Adakah saya layak untuk Insurans PA PERCUMA bulan depan?

Anda layak mendapat perlindungan jika anda menambah nilai RM50 atau lebih pada bila-bila masa antara hari pertama setiap bulan (12:00 pagi) hingga hari terakhir setiap bulan (11:00 malam). (Contoh: 1 Januari (12.00 pagi) – 31 Januari (11.00 malam).

Bilakah perlindungan Insurans PA PERCUMA bermula?

Perlindungan bermula pada bulan berikutnya selepas mencapai tambah nilai bulanan minimum RM50 untuk bulan semasa, tertakluk kepada tempoh bertenang selama 60 hari dari tarikh anda mengaktifkan SIM Tune Talk anda. (Contoh: jika tambah nilai terkumpul anda untuk bulan Januari ialah RM50 atau lebih, anda akan menerima perlindungan Insurans PA PERCUMA untuk bulan Februari berikutnya)

Apakah itu tempoh bertenang 60 hari?

Tempoh bertenang selama 60 hari ialah tempoh dikecualikan untuk perlindungan Insurans PA untuk semua nombor Tune Talk yang baru diaktifkan.

Bilakah perlindungan Insurans PA bermula dan berakhir untuk setiap bulan?

Perlindungan bermula pada hari pertama bulan dan berakhir pada hari terakhir bulan tersebut. (Contoh: 1 Januari hingga 31 Januari)

Berapakah umur untuk layak mendapat Insurans PA?

Anda perlu berumur tidak kurang daripada 12 tahun dan tidak melebihi 65 tahun untuk layak mendapat perlindungan Insurans PA.

Bolehkah saya menuntut Insurans PA jika saya terlibat dalam kemalangan motosikal?

Insurans PA TIDAK melindungi pelanggan yang terlibat dalam menunggang atau pembonceng motosikal untuk sebarang tujuan.

Bagaimanakah untuk mencalonkan waris saya?

Menurut Seksyen 129 dan Perenggan 5 Jadual 9 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Malaysia, penama hendaklah: pasangan, anak atau ibu bapa, jika tiada pasangan atau anak pada masa membuat penamaan, penama ialah ibu bapanya. Penama untuk orang Muslim yang diinsuranskan apabila menerima wang polisi hendaklah mengagihkan wang polisi mengikut Undang-undang Syariah.

Apakah pekerjaan berisiko tinggi yang tidak layak untuk Perlindungan Insurans PA Percuma?
  • Tentera dan Penguatkuasaan Undang-undang
  • Juruterbang dan Anak Kapal
  • Sukan Profesional
  • Pekerja yang menggunakan mesin kerja kayu
  • Sila baca pengecualian dalam polisi di sini untuk mendapatkan senarai lengkap pekerjaan yang dikecualikan daripada perlindungan
Apakah yang dilindungi oleh Insurans PA?

Polisi ini melindungi Kematian dan Kehilangan Keseluruhan atau Kehilangan Upaya Menyeluruh dan Kekal (Kelumpuhan Keseluruhan) untuk RM50,000.

Bagaimanakah jika saya mempunyai polisi insurans yang lain?

Semua manfaat dibayar sebagai tambahan kepada dan tanpa mengira polisi insurans lain yang mungkin anda miliki.

Bagaimanakah jika saya mempunyai lebih daripada satu talian yang didaftarkan di bawah Tune Talk? Adakah saya layak mendapat tuntutan tambahan?

Walaupun anda mempunyai beberapa talian yang didaftarkan di bawah Tune Talk, perlindungan anda terhad kepada satu polisi sahaja.

Apakah prosedur tuntutan?

Sila hubungi Talian Perkhidmatan Pelanggan Tune Protect di 1-800-88-5753 dan mereka akan segera membantu anda dengan semua pertanyaan tuntutan anda. Sebagai alternatif, anda boleh memuat turun borang tuntutan di sini dan e-mel ke hello.my@tuneprotect.com. Semua tuntutan hendaklah dimaklumkan dalam tempoh 14 (empat belas) hari dari tarikh kemalangan.

Siapakah yang harus saya hubungi untuk mendapatkan maklumat lanjut?

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman web Tune Talk atau hubungi perkhidmatan pelanggan kami di 13100 / 03- 2771 7000 dari 8 pagi hingga 10 malam.

Di manakah untuk dapatkan teks pengecualian dan polisi?

Pengecualian dan polisi perkataan boleh diakses dan dimuat turun di sini.

Apakah aktiviti berisiko tinggi yang tidak layak untuk Perlindungan Insurans PA Percuma?
  • Menyelam Skuba
  • Seni mempertahankan diri
  • Lumba (selain berjalan kaki)
  • Hoki ais
  • Memburu

Sila baca pengecualian dalam polisi dengan teliti di sini untuk mendapatkan senarai lengkap aktiviti yang dikecualikan daripada perlindungan

Apakah perkara yang paling penting untuk dipertimbangkan supaya kelayakan saya tidak terjejas?

Kelayakan untuk perlindungan Insurans PA adalah tertakluk kepada ketepatan maklumat peribadi pelanggan mengikut Mykad/Pasport/ID Polis/ID Tentera yang dimasukkan semasa pendaftaran.

Polisi Tambahan Tune Talk

Tune Talk berhak untuk meminda terma dan syarat tanpa notis terlebih dahulu.